Author Details

Budnikevych, Iryna, Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Marketing, Innovation and Regional, DevelopmentYuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine